فرم درخواست وسوالات شما عزیزان وهمراهان هوم جیم

contact us

    coach

        باپر کردن فرم های زیر چه مربوط به کافرما یا کارگذار اسم شما در لیست رفته و آگهی ها چک می شود چنانچه با شرایط شما همخوانی داشت از طرف تیم  هوم‌جیم  با شما تماس برقرار می‌گردد پس لطفا حتما در درج تلفن دقت کنید ضمانا درج این آگهی شامل هیچ گونه هزینه‌ای نمی‌‌باشد واین خدمات فقط به پاس همراهی شما عزیزان است .

    فرم درخواست مربوط به مدیران باشگاه‌ها و کارفرمایان

      فرم درخواست مربوط به مربیان و کارگزاران